Tutor kiezen en het intake gesprek


Het intakegesprek is een kennismaking met ouders en leerling. Dit verloopt in eerste instantie via email. Na afloop van het gesprek maakt de tutor een plan van aanpak wat door de ouder wordt geaccepteerd. 

In dit plan van aanpak wordt ook aangegeven hoeveel lessen de leraar denkt nodig te hebben.

Inplannen en lesvoorbereiding


Aan de hand van het plan van aanpak zet de leraar het lesmateriaal van tevoren klaar in de virtuele lesomgeving.

Het lesverloop


De lessen vinden plaats in de virtuele lesruimte. Dat is in feite een whiteboard waarop je samen kunt werken. Hierop kun je schrijven, filmpjes delen, plaatjes uploaden, tekst importeren, chatten, etc. terwijl je met elkaar communiceert via de webcam en microfoon.

De nazorg


Na afloop van een sessie kunnen alle aantekeningen worden opgeslagen. De aantekeningen kunnen worden gedownload zodat de leerling deze kan gebruiken voor het voorbereiden van repetities etc. op school.